+905453120707 info@opdrhakanyuksel.com
انحراف سپتوم چیست؟ چگونه درمان کنیم؟

انحراف سپتوم چیست؟ چگونه درمان کنیم؟

عملکرد بینی شامل گرم کردن، تمیز کردن و مرطوب کردن هوا است. بینی برای تنفس باکیفیت و مرطوب کردن هوای استنشاقی و انتقال آن به گلو با گردش معین برای محافظت از دستگاه تنفسی تحتانی، هم برای محافظت در برابر بیماری ها و هم برای یک زندگی با کیفیت ضروری است. بینی از ساختاری به...