+905453120707 info@opdrhakanyuksel.com
خروپف و آپنه خواب چیست؟ چگونه درمان کنیم؟

خروپف و آپنه خواب چیست؟ چگونه درمان کنیم؟

خواب را می توان به عنوان شکلی از رفتار مغزی تعریف کرد که در آن ارتباط ما با محیط قطع می شود و عملکردهای بدن ما متفاوت است. برای بدن ضروری است، اگرچه از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما به طور متوسط ​​حدود 7-8 ساعت طول می کشد، دوره ای است که در آن هوشیار نیستیم اما...